Isporuka SAME mod. DORADO 60 classi

Isporuka traktora DORADO 60 classic

Novi SAME traktor odlazi u Hrvatsko zagorje, okolica Krapine.
Vlasniku novog traktora čestitamo na izuzetnom odabiru i želimo mu puno uspjeha u daljnjem radu.